Internetowa platforma prezentacji wyników

WSM im. Józefa Strusia z ZOL SPZOZ

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z Pracowniami

ul. Szwajcarska 3,

61-285 Poznań

61 87 39 048

www.szpital-strusia.poznan.pl

pon-pt: 715-1300

Przesłanie nowego hasła